Tây nâng tủ trên (2 cánh)

1.650.000₫

Mã sản phẩm: JUPITA HF-21 ay nâng 2 cánh, tải trọng từ 7 đến 10kg, cao tối đa 720mm