Giá úp bát đĩa tủ trên inox mạ chrome

1.265.000₫

Mã sản phẩm: GB29-600/700/800/900mm Kích thước cánh 600mm : 1.265.000 VND Kích thước cánh 700mm : 1.430.000 VND Kích thước cánh 800mm : 1.595.000 VND Kích thước cánh 900mm : 1.760.000 VND

Mã sản phẩm: GB29-600/700/800/900mm

Kích thước cánh 600mm : 1.265.000 VND

Kích thước cánh 700mm : 1.430.000 VND

Kích thước cánh 800mm : 1.595.000 VND

Kích thước cánh 900mm : 1.760.000 VND