Giá đựng bát đĩa tủ trên, inox hộp dẹt, nhựa trắng, rộng từ 664 - 864 mm

1.221.000₫

Mã sản phẩm: DISOLA GB-30 / 700 Disola GB30-700 S280xC95xR664 1,221,000 VNĐ/cái Disola GB30-800 S280xC95xR764 1,260,000 VNĐ/cái Disola GB30-900 S280xC95xR864 1,551,000 VNĐ/cái

Mã sản phẩm: DISOLA GB-30 / 700
Disola GB30-700 S280xC95xR664 1,221,000 VNĐ/cái
Disola GB30-800 S280xC95xR764 1,260,000 VNĐ/cái
Disola GB30-900 S280xC95xR864 1,551,000 VNĐ/cái