Thùng gạo mặt gương điện tử 300

2.600.000₫ - 1.800.000₫

Kích thước bề mặt: Rộng 298 * Cao 650mm Kích thước lọt lòng yêu cầu: Rộng 260-282 * Cao610-650mm  

Kích thước bề mặt: Rộng 298 * Cao 650mm
Kích thước lọt lòng yêu cầu: Rộng 260-282 * Cao610-650mm