Bản lề lá

38.500₫

Mã sản phẩm: BL-1025 MÃ SỐ TÊN HÀNG & MÔ TẢ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) BL-1020 Bản lề lá cửa gỗ, 4 bi, inox, đường kính 12mm, dầy 2mm H100xW75xT2.0mm VNĐ/chiếc               33,000 BL-1025 Bản lề lá cửa gỗ, 4 bi, inox, đường kính 12mm, dầy 2.5mm H100xW75xT2.5mm VNĐ/chiếc               38,500 BL-1220 Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ, đường...

Mã sản phẩm: BL-1025

MÃ SỐ

TÊN HÀNG & MÔ TẢ SẢN PHẨM

QUY CÁCH

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ BÁN LẺ
(VNĐ)

BL-1020

Bản lề lá cửa gỗ, 4 bi, inox, đường kính 12mm, dầy 2mm

H100xW75xT2.0mm

VNĐ/chiếc

              33,000

BL-1025

Bản lề lá cửa gỗ, 4 bi, inox, đường kính 12mm, dầy 2.5mm

H100xW75xT2.5mm

VNĐ/chiếc

              38,500

BL-1220

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ, đường kính 12mm( HG-901)

120x75x2.0mm

VNĐ/chiếc

              38,500

BL-1225

Bản lề lá cánh cửa gỗ, 4 bi,5 lỗ, đường kính 12mm( HG-901)

120x75x2.5mm

VNĐ/chiếc

              44,000

BL-2025

Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ, đường kính 10mm, dày 2.5

100x75x2.5mm

VNĐ/chiếc

              38,500

BL-2030

Bản lề lá đồng trục dùng cho cánh cửa gỗ, đường kính 10mm,dày 3.0

100x75x3.0mm

VNĐ/chiếc

              44,000